Kalkylator för Livstidsvärde (CLV)

By  Recuro
Sep 25th 2020
Read time: 
2 minutes
Table of contents

Livstidsvärde eller CLV (“Customer Lifetime Value”) är ett av de viktigaste begreppen för att förstå sin prenumerationsaffär. Sammanfattat kan man säga att livstidsvärdet är den genomsnittliga förväntade intäkten man kommer att få från en prenumerant, under dess livstid. CLV är generellt sett ett framåtriktat begrepp, vilket gör att det alltid är ett estimat och en prognos.

Hur räknar man? Det finns många sätt att räkna livstidsvärdet – både enkla och svåra. Det enklaste sättet är att ta reda på hur många månader en prenumerant i snitt stannar (dvs “livstiden”). Sedan multiplicera man detta med det genomsnittliga intäkten (utpriset ex moms) de betalar. Man kan estimera livstiden (i antal månader) genom att ta inversen av månadschurnen. Exempel: Månadschurn på 12% => 8.3 månader i livstid.

Hur använder man CLV? CLV är ett kraftfullt mätetal som bland annat kan användas till att förstå lönsamheten i olika marknadsföringsinsatser. Man kan räkna fram CLV för olika säljkanaler och sedan jämför med anskaffningskostnad, CAC (“Customer Acquisition Cost”). CLV kan också användas till att jämföra olika scenarion, för att förstå värdet av kunder om man exempelvis höjer pris.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram