Att bygga en feedback-loop

By  Jonas Åström
Sep 6th 2020
Read time: 
2 minutes
Table of contents

Att kontinuerligt optimera och utveckla sin prenumerationsaffär är grunden i att skapa långsiktig framgång. Ett bra sätt att uppnå detta är att skapa ett arbetssätt där man kontinuerligt testar nytt, mäter resultatet, drar slutsatser för att lära sig – och sen börjar om.

Denna feedback-loop brukar på engelska sammanfattas som “Build, Measure, Learn” – populariserat av boken The Lean Startup. På svenska tycker jag “Gör, Mät, Lär” är en pragmatisk sammanfattning. För att utveckla sin affär måste man hitta ett sätt att införa denna loop som ett kontinuerligt arbetssätt i sin organisation.

Så, hur gör man i praktiken?

  1. Skapa förutsättningar. De två viktigaste förutsättningarna är att ha tillgång till rätt data (för att kunna “mäta”) och ha rätt organisatoriska resurser (för att kunna “göra” och “lära”). Till en början räcker det med enkla dashboards med rätt KPI:er, samt personer som får möjlighet att dedikera viss tid till arbetet.
  2. Starta loopen. Börja enkelt. Hitta ett fåtal teman/områden som är viktiga för att nå affärens mål. Det kan exempelvis handla om att utveckla produkten eller försäljningen. Förstå vilka KPI:er som är viktiga för varje område och börja med att testa några hypoteser, för att förstå om KPI:erna rör sig i rätt riktning.
  3. Förfina arbetssättet. Utmaningarna brukar komma när man ska få en större del av organisationen att arbeta enligt liknande arbetssätt. Arbetssättet måste kontinuerligt förändras så att vi inte bara utvecklar “vad:et” utan också “hur:et”. Försök att varje vecka förfina hur själv arbetssättet ska fungera just hos er.

Det var tre snabba steg för att börja införa en feedback-loop i sin organisation. Vill ni veta mer? Vi skickar gärna över material eller gör en kortare föreläsning. Hör av er!

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram