Rekordmånga nyhetsundvikare – 4 av 10 på stora marknader 😴 + mer

By  Recuro
Jun 18th 2024
Read time: 
4 minutes
Table of contents
VECKANS NYHETER
1. Rekordmånga nyhetsundvikare – 4 av 10 på stora marknader – Press Gazette

Nyhetströttheten ökar runtom i världen, enligt Digital News Report som ges ut av Reuters Institute for the Study of Journalism. På 20 undersökta marknader uppgår den nu till i snitt 39 procent.

“In the past year selective news avoidance has grown by three percentage points. The biggest increases were in Ireland (up by ten percentage points to 44%), Spain (+8pp to 37%), Italy (+7pp to 36%), Germany (+5pp to 37%), Finland (+5pp to 26%), the US (+5pp to 43%) and Denmark (+4pp to 23%).”

Läs mer

2. Streamingtoppen: Tjänsterna med störst räckvidd i Sverige – Dagens Media

SVT Play har störst genomsnittlig räckvidd per vecka bland streaming i Sverige, med 2 701 000 tittare. Men strax därefter kommer betaltjänsten Netflix med 2 185 000 tittare. Det visar MMS siffror, som redovisas av Dagens Media.

“[S]amtidigt har veckoräckvidden minskat för samtliga tjänster jämfört med april. MMS förklarar minskningen med det vackra vädret.”

Läs mer

3. Trots höjda priser – den europeiska streamingmarknaden kan växa – StreamTVinsider

Abonnemangspriserna har höjts och många européer har drabbat av högre levnadskostnader till följd av inflationen. Trots det finns det utrymme för den europeiska streamingmarknaden att växa, konstaterar betalbolaget Bango, som bland annat noterar att amerikanerna i snitt betalar för betydligt fler streamingtjänster än européerna.

“Despite high cost of living concerns, UK subscribers are now spending €68 ($74) per month on subscription apps and services every year — on top of standard bills such as TV, phone, and internet. One in eight are paying more than €117 ($127) a month for their subscriptions, amounting to €1400 ($1,510) per year. That’s the highest in Europe, per the report.”

Läs mer

4. Schibsted ser framför sig partnerskap inom prenumerationer – Dagens Media

Sedan början av juni ryms Schibsteds medieverksamhet i ett nytt, icke-börsnoterat bolag. I en intervju med Dagens Media berättar koncernchefen Siv Juvik Tveitnes om framtidsplanerna.

“Det skulle exempelvis kunna vara att vi söker partnerskap på annonssidan för att få ett större lager att sälja på, eller för att förbättra vår data och stärka vår annonsaffär. Samma sak gäller prenumerationsekonomin, där vi skulle kunna samarbeta med externa parter för att erbjuda attraktiva erbjudanden till våra abonnenter.”

Läs mer

VECKANS ANALYSER 

1. Så växer Immediate Media sina betalpoddar – Press Gazette

Betalpoddar i allmänhet har potential att konvertera betydligt bättre än de gör i dag, menar brittiska Immediate Media. Bolaget själv ligger på ett konverteringstal på omkring 4-5 procent – men tror att siffran kan stiga till 7 eller 8 procent.

“I think the crux of this is that you can drive conversion in line with how much you’re willing to invest. So we’ve experimented with this quite a bit over the last few years and the more you do to give users added value and the more you can signpost that, the more typically you will see conversions start to pick up.”

Läs mer

2. Bakom kulisserna hos Watch Media – det snabbväxande danska mediebolaget – WAN-IFRA

Den danska B2B-specialisten Watch Media, som nyligen aviserade sitt intåg i Sverige i form av en finansvertikal, har varit 100 procent digital sedan starten för 13 år sedan. 70 procent av intäkterna kommer från digitala prenumerationer. En artikel i WAN-IFRA går igenom strategin.

“A Watch Media subscription does not come cheap. It costs around €1,000 for one licence for a year. “So, you need to be extremely interested in, say, the shipping industry to pay that kind of money annually, and nobody is actually doing that,” said Heering. As a result, all of their subscribers are companies – a mix of personal licences and the bigger domain or IP solutions.”

Läs mer

3. Digital News Report 2024: Prenumerationstillväxten saktar in – WAN-IFRA

Reuters Institute for the Study of Journalism har släppt den senaste upplagen av sin årliga rapport Digital News Report. Läsningen är inte jättepositiv, konstaterar WAN-IFRA, och lyfter bland annat fram att 17 procent av befolkningen i rikare länder betalar för nyheter online – och att den siffran har slutat växa.

“Although the topline figure of 17 percent paying for news has not changed for the past few years, there is a great deal of variation between countries. According to the study, a significant proportion of respondents in Norway (40%) and Sweden (31%) pay for online news, but the figures are much lower in countries such as Germany (13%), France (11%), Japan (9%), and the UK (8%).”

Läs mer

4. Så svängde NTM om och fördubblade sina digitala prenumeranter – WAN-IFRA

NTM, en av de största mediegrupperna i Sverige, lanserade sina prenumerationssatsningar 2017, med en freemium-betalvägg. I en artikel beskriver WAN-IFRA hur NTM med start år 2020 tog sig vidare från den platå de hamnat på vad gäller antalet digitala prenumeranter.

“During these three years, we have had to do a lot. We had 10 major projects running. Our newsrooms – big and small – were trained and asked to focus on formulating reader promises to create a value proposition.”

Läs mer

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram