Mediesverige Vecka 26-2020

By  Recuro
Aug 1st 2020
Read time: 
4 minutes
Table of contents

VECKANS NYHETER

1. Facebook vill inte betala publicister för nyheter - What's New in Publishing

Ett konkurrensorgan i Australien meddelade tidigare i år att Google och Facebook ska betala för nyheter som delas på respektive bolags plattformar. Men Facebook motsätter sig nu beslutet, med motiveringen att "nyheter lätt går att byta ut mot annat innehåll" och inte har något större "långsiktigt värde för affärerna”

The company said it had sent 2.3 billion clicks just to Australian news publishers in the five months from January to May 2020, estimating it to be worth $195.8 million to news organisations.

Läs mer hos What's New in Publishing

2. Hög churn för kvällspressen – många tänker lämna betaltjänsterna - Dagens Media

Närmare 30 procent av Aftonbladet och Expressens betalkunder avser att säga upp sina prenumerationer inom tolv månader, enligt en undersökning av medieanalysföretag Mediavision. Många av prenumeranterna har gratis- eller kampanjerbjudanden.

[Enligt] Mediavision ökar inte antalet digitala prenumerationer hos kvällspressen, utan Aftonbladet och Expressen ligger stabilt på cirka 350 000 prenumeranter tillsammans.

Läs mer hos Dagens Media

 

3. BookBeat lanserar verktyg för förlag att analysera lyssning och läsning - Boktugg

Bonniers ljudbokstjänst Bookbeat lanserar en ny tjänst, Bookbeat Insights, som låter förlagen ta del av läsar- och lyssnardata. Tjänsten som lanseras i Sverige i juni visar inledningsvis kundernas betyg och den andel som har läst/lyssnat färdigt på en bok.

Det ligger både i vårt och förlagens intresse att förstå vilka böcker våra kunder inte kan sluta läsa eller lyssna på. På sikt kan den här kunskapen användas till att bättre förstå läsarnas och boklyssnarnas behov och konsumtionsmönster.

Läs mer hos Boktugg

 

4. Ökande andel kunder med fler än en digital tidningsprenumeration - Nieman Lab

Världen över har majoriteten av alla digitala prenumeranter bara en prenumeration. I Norge och USA är andelen med flera prenumerationer dock högre än andra länder, 38 respektive 37 procent, enligt Reuters Institute Digital News Report 2020. Den "andra" prenumerationen är ofta en prestigetidning, som The New Yorker, eller en nischad tidning för exempelvis sport, noterar institutet.

Some people say nothing could make them pay for news. But an increasing sliver pays for more than one subscription.

Läs mer hos Nieman Lab

 

VECKANS ANALYSER

1. Andelen svenskar som betalar för nyheter online har stagnerat - Reuters Institute Digital News Report 2020

En dryg fjärdedel av svenskarna betalar för en digital nyhetsprenumeration, enligt den färska Reuters Institute Digital News Report för 2020. Det är samma siffra som rapporten angav för 2019, och betydligt lägre än exempelvis Norges motsvarande siffra för 2020 (42 procent – och en tillväxt med 8 procentenheter) men högre än i Finland (19 procent).

Domestic newspapers [in Sweden] have lost much of their advertising revenue, with many hoping that increasing digital subscription will make up some of the gap.

Läs mer hos Reuters Institute

 

2. Fler amerikaner digital-prenumererar på New York Times än på lokaltidningar - Poynter

39 procent av de amerikaner som prenumererar digitalt på en tidning prenumererar på New York Times. Motsvarande andel för Washington Post är 30 procent. För alla lokaltidningar är motsvarande andel bara 30 procent. I Norge däremot prenumererar 64 procent av prenumeranterna på en lokaltidning.

Presumably that reflects growing staffing at the Times and Post as financial shortfalls force regional publications to shrink the number of editors and reporters and their volume of coverage. 

Läs mer hos Poynter

 

3. Gratis nyheter hinder för brittiska betalväggar - PressGazette

52 procent av britterna har ingen digital tidningsprenumeration – och kan inte heller tänka sig att skaffa någon. Det vanligaste skälet (39 procent) är att det helt enkelt finns många gratisalternativ tillgängliga. Det näst vanligaste skälet (20 procent) är att läsaren föredrar papperstidningar.

A third saw the practice [of having paywalls] as “very unacceptable” – with half (51%) overall saying it was unacceptable – compared to 37% supporting it as a business model.

Läs mer hos PressGazette

VECKANS MINIANALYS

Prenumerationsaffärens tre faser

För att veta hur man ska utveckla sin affär måste man förstå sina långsiktiga mål, vilka förr eller senare brukar vila på att en affär ska generera ett (finansiellt) resultat. Hur man prioriterar idag, för att nå dessa mål på sikt, beror dock på vilken fas ens prenumerationsaffär befinner sig i just nu.

Jag brukar tänka att en prenumerationsaffär vid varje givet tillfälle befinner i en av tre typiska faser: Product-market fit, Skalning och Resultat. För att prioritera rätt så måste man förstå vilken fas man befinner sig i och hur man ska ta sig till nästa - eller backa tillbaka och tänka om.

1. Product-market fit: Validera produkt mot marknaden. Här måste man iterera sitt värdeerbjudande för att förstå hur man skapar värde mot sina målkunder. Viktigaste mätetalet här är NPS eller andra typer av kundnöjdhetsbegrepp. För den intresserade kan jag här rekommendera ‘The Lean Startup’ och dess principer kring Build, Measure, Learn.

2. Skalning: Hitta rätt mekanismer för att skala affären mot marknaden. Man behöver hitta rätt kommunikation, marknadsföring, konvertering samt optimera kundresan. Viktigaste mätetalet här är volym av prenumeranter, vilket lika gärna kan uttryckas såsom antal nyorder och antal churnade.

3. Resultat: Optimera affären för att gå från skala till att prestera ett (finansiellt) resultat. Här är viktigt att hitta rätt nivå av prissättning mot kund, samt optimera sina rörliga och fasta kostnader. Viktigaste mätetalen här är ARPU, livstidsvärde (LTV), kundanskaffningskostnad (CAC) och slutligen rörelseresultat.

Dessa faser flyter ofta in i varandra, men man bör ändå resonera kring vilken av dem affären befinner sig i. På detta sätt blir man tydligare med sina prioriteringar och sitt fokus. Speciellt så kan man bli tydligare kring vad man inte prioriterar just nu.

I vilken fas befinner sig er affär just nu och vad betyder detta för era prioriteringar? Hör av er för en diskussion. Läs mer om detta ämne i sin helhet på Recuro.io.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Aug 25th 2023
Read time: 
1 minute

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram