Mediesverige vecka 12-2022

By  Recuro
Mar 22nd 2022
Read time: 
4 minutes
Table of contents

VECKANS NYHETER

1. Netflix vill få stopp på gratisåkare – Dagens industri

Nu försöker streamingjätten driva igenom det som sedan länge stått i villkoren för tjänsten: Att lösenord inte får delas med personer utanför hushållet. Om de lyckas blir de först i branschen – där fler lär vilja följa efter.

“Hur Netflix tänker följa upp hur konton delas framgår inte. I verktygslådan finns förstås information om ip-nummer – datorernas fysiska adress vid uppkoppling till nätet – vilka skulle kunna fungera som indikator på vad som är ett hushåll och inte.”

Läs mer

2. Morgonpressens läsarintäkter minskar trots digital ökning – Dagens Media

Förra året minskade morgonpressens konsumentintäkter från webben, appar och tryckta tidningar med 2 procent, jämfört med 2020, enligt TU. Därmed landar konsumentintäkterna på 5,9 miljarder kronor. Minskningen sker trots att de digitala läsarintäkterna ökar med 13 procent.

“Vi ser med oro på att läsarintäkterna som helhet sjunker. De blir allt viktigare när annonsörerna gradvis flyttar sina medieinvesteringar från traditionella medier till olika digitala alternativ. […]”

Läs mer

3. Paramounts kostnadsfria streamingtjänst ska utmana jättarna – Dagens industri

Paramount tar sin streamingtjänst Pluto TV till Sverige den 18 maj. Plattformen kommer att vara helt annonsfinansierad, och därmed gratis att konsumera.

“Med plattformen får svenska tittare tillgång till 70 kanaler samt on-demand-innehåll från Viasats gratistjänst Viafree. I Paramounts bibliotek finns bland annat tv-serierna Catfish: The TV Show, South Park och Dora the Explorer.”

Läs mer

4. 100 av 700 får gå från Storytel – Breakit

Ljudbokstjänsten Storytel ska minska personalstyrkan med minst 100 personer. Tillförordnade vd:n förklarar sparpaketet med att bolaget ska bygga en effektivare och mer skalbar organisation. Det är också ett led i den nya strategin att satsa mer på ett färre antal marknader.

“Vi finns på 25 marknader idag och har inga planer på att lämna någon av dessa. Däremot kommer vi att fokusera på våra 10 största marknader.”

Läs mer

VECKANS ANALYSER

1. Nu är dags att lyfta blicken och tänka visionärt – tre konkreta råd för mediebranschen – Linkedin

Två år av pandemi och därefter ett krig i vårt närområde som riskerar att eskalera, innebär allvarliga utmaningar för framtidsspanarna. När inget blev som det var tänkt, vad spelar det då för roll vilka prognoser vi gör? Det är lätt att tappa framtiden när nutiden är så utmanande, skriver Ola Henriksson.

“Att tänka visionärt handlar inte om att kalla till en workshop och sedan sätta en strategi för 2025, eller 2030, utan om en återkommande process där signaler värderas utifrån hur de konkret kan påverka verksamheten redan på kort sikt. Med ett sådant synsätt kommer inte en pandemi eller ett krig omkullkasta alla planer, utan tvärtom stärka möjligheterna att fortsatt bedriva viktig nyhetsförmedling.”

Läs mer

2. Så bör du agera i din prenumerationsaffär under oroliga tider – Dagens Media

Prenumerationsmodellen är väl anpassad till oroliga tider. Det menar Recuros expert Anton Paulson – som ger råd kring hur företag som använder prenumerationer nu bör agera.

“I oroliga tider kan vi finna stöd i det som är stabilt. Prenumerationsmodellen, med sin grund i återkommande och förutsägbara intäkter, har möjlighet att ge en sådan stabilitet. Företag som säljer prenumerationer på produkter och tjänster har visat sig vara mer stabila under dåliga ekonomiska förhållanden.”

Läs mer

3. Så kan blockkedjeteknik och NFT:er användas för prenumerationsaffären i Web3 – Recuro

Med Web3 öppnas nya möjligheter för prenumerationsbaserade affärer. Recuros Jonas Åström skissar bland annat upp hur blockkedjeteknik och tokens kan erbjuda nystartade mediebolag möjligheter till finansiering, liksom ett verktyg för en dynamisk och kvalitetsbaserad prissättning av medlemsskapen.

“If properly implemented, this type of monetization model can create a direct and decentralised relationship between the supplier/creator and the users. That’s a great thing for everyone involved.”

Läs mer

4. “Därför är annonsmått värdelösa för publicister” – Dagens Media

Skiftet mot digitala prenumerationer har starkt påverkat publicisters framtid. Men det är inte bara intäktsmöjligheterna som har förändrats, utan också vårt fokus och hur vi mäter framgången. Måtten vi använder för prenumerationsbaserade publicister är helt annorlunda mot vad vi brukade fokusera på, skriver Thomas Baekdal i Dagens Media.

“Men så fort vi skiftat över till en prenumerationsmodell börjar den typen av mått [standardmått för annonsbaserade publicister] att fallera. Istället börjar vi titta på mått som mäter långsiktig lojalitet, faktiska användarsiffror och affärssiffror.”

Läs mer

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram