Mediesverige Sommarbonus #3 – 2020

By  Recuro
Aug 16th 2020
Read time: 
2 minutes
Table of contents

UTVALDA MINI-ANALYSER

1. Sex förslag för att optimera prenumerationsaffären – via Recuro

En prenumerationsaffär kan alltid bli bättre. Här är sex skarpa förslag för hösten, som kan optimera även den bästa av prenumerationsaffärer.

Sex förslag för att optimera prenumerationsaffären (via Recuro)

2. Att mäta rätt för att växa affären – via Dagens Media

För att framgångsrikt växa en prenumerationsaffär måste vi förstå hur den kontinuerligt ska förbättras. Ett sådant förbättringsarbete måste vara data-drivet och för att kunna vara data-driva måste vi mäta rätt saker – på rätt sätt.

Att mäta rätt – för att växa affären (via Dagens Media)

3. Att nå sin platå – via Dagens Media

Om en prenumerationsaffär är framgångsrik så växer den i volym, men med en stor bas av prenumeranter blir också avhoppen (churn) i absoluta tal stora. Förr eller senare kommer avhopp att vara ungefär lika stort som intag (nyorder), vilket betyder att stocken kommer gå plus-minus-noll.

Att nå sin platå (via Dagens Media)

NÅGOT HELT ANNAT

Hur bygga nytt genom att tänka som en startup

Att bygga något nytt är svårt, både inom ett stort bolag och som en startup. Eric Ries skrev 2011 sin bok “The Lean Startup” som fortfarande är högrelevant på ämnet. Titta på följande visualisering av boken för att förstå hur du kan bygga nytt, men hjälp av lean-metodik.

Se visualiseringen via Youtube

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram