Hur jobbar ni med bundling? + mer

By  Recuro
Sep 12th 2023
Read time: 
4 minutes
Table of contents
VECKANS NYHETER
1. Planen för Hufvudstadsbladet: Dra nytta av DN:s erfarenheter kring digitala prenumerationer – Dagens Media
Tre månader har gått sedan Bonnier News köpte Hufvudstadsbladet. Dagens Media har pratat med de nya och gamla ägarna om motivet till affären samt med ordförande Peter Wolodarski om strategin och planen framåt.

“Dessutom har Bonnier News svenska produkter relativt hög läsning i Svenskfinland, påpekar [Bonnier News vd] Anders Eriksson. Samtidigt har Hufvudstadsbladet en del läsare från Sverige, vilket gör att han både ser möjligheter för prenumeration och annons. – Vi kommer i stor utsträckning att ha samma plattformar och arbeta integrerat med annons, läsaraffär och produkt. Vi ser också stora möjligheter med paketering, bundling och korsläsning, säger Anders Eriksson.”

Läs mer

2. “Konkurrensen mellan tidningar ger läsarna mer för pengarna” – INMA  
Prenumerationserbjudanden blir mer generösa och priserna blir alltmer attraktiva när ledande nyhetsvarumärken kämpar om både marknadsandelar och ökade intäkter, visar en studie från INMA. Under det andra kvartalet 2023 erbjöd 96 %, eller 48 av 50 undersökta varumärken, ytterligare förmåner utöver nyhetsartiklar.   

“Almost all publishers — 96% vs. 90% in the previous year — continued to integrate new benefits into their main products (product bundling). For example, they added new apps, podcasts, or features such as article gifting. Among the top brands, 63% added content and benefits to their main products only, without packaging any external products. Another 33% did a mix of product and price bundling.”

Läs mer

3. Nextory styr mot lönsamhet – minskade förlusten 2022 – Boktugg

Nextory ökade omsättningen till 552 (397) Mkr under 2022 och minskade samtidigt förlusten till -135,6 (-153,5) Mkr. Under året skiftade bolaget fokus från tillväxt till lönsamhet och i Norden blev det plusresultat samtidigt som tillväxten var stark i övriga länder.

“I bokslutet framgår dessutom omsättningen för sex av Nextorys tio marknader, vilket varken Bookbeat eller Storytel redovisar lika detaljerat. Där framgår att Nextory är lönsamt på nordisk nivå (Sverige, Finland, Danmark och Norge som alla växte). Nextory gick plus redan 2021 på dessa fyra länder men vinsten ökade något från 13,2 till 17,2 Mkr.”

Läs mer

4. Sydkusten utökar sina betaltjänster – Pressmeddelande   

Sydkusten, en sajt för svenskar i Spanien, utökar från sitt september sitt betalerbjudande. Förutom en ny podd lanseras två nya tjänster. Det ena är prenumerationstjänsten SK Premium+ och det andra är möjligheten att köpa låsta artiklar på hemsidan styckevis. 

“Den nya prenumerationstjänsten har fått namnet SK Premium+ och är separat från SK Premium. Den nya tjänsten inkluderar inte det dagliga nyhetsbrevet, men däremot har prenumeranter på SK Premium+ tillgång till alla låsta artiklar direkt på hemsidan.”

Läs mer

VECKANS ANALYSER 

1. “Förändringens vind blåser på streamingmarknaden” – Dagens Media 

De globala streamingjättarna river existerande affärsmodeller och testar nya för att jaga abonnenter på en krisande marknad, skriver Dagens Media i en genomgång.

“Den enskilt största förklaringen är att streamingtillväxten har stannat av. Börsläget har också sett helt annorlunda ut under en ganska lång period. Pengar har varit i stort sett gratis med nollräntor, vilket gjort att bolagen har kunnat investera nästan oändligt och ta hem det enkom på tillväxt.”

Läs mer

2. Så skapar New York Times nya succéspel – Nieman Lab

New York Times, som är den engelskspråkiga tidning som har flest betalande digitala prenumeranter i världen, har de senaste åren satsat på att utvidga sitt erbjudande till att även omfatta spel. En artikel i Nieman Lab förklarar varför och hur tidningen arbetar för att ta fram nya spel som kan locka prenumeranter.

“The Times has found that a subscriber who engages with both news and games in any given week is more likely to stay a long-term subscriber than a subscriber who uses any other product (or combination of products among news, games, Wirecutter, The Athletic, or Cooking).”

Läs mer

3. Stefan Melesko: Utmaningarna med att prissätta ”bundlade” produkter – Dagens Media

Vad som är rätt eller fel pris är sällan givet – men det finns ett antal principer och kriterier att utgå ifrån vid prissättning. Mediedocenten Stefan Melesko redogör i Dagens Media för hur man kan tänka kring ”bundlade” produkter.

“Bundling är synnerligen vanligt – även om vi kanske inte alltid tänker på erbjudandet som bundlat. Några lite udda exempel vid sidan av medievärlden. McDonalds menyer, mediciner med kombinerade effekter, bilar av en specifik modell med mera. Skillnaden mot tv- och streamingtjänsterna är att för de andra bundlingarna övergår äganderätten/kontrollen till den som köper, medan så inte är fallet för streamingföretagen.”

Läs mer

4. Thomas Baekdal: Publiken är ”trött” – så drabbar det mediebranschen – Dagens Media

Publikens ”trötthet” har en enorm påverkan på mediebranschen. Thomas Baekdal, medieanalytiker, skriver i Dagens Media om hur tröttheten ter sig inom streamingvärlden och hos publicister – och vad som är lösningen.

“Nu är det viktigt att komma ihåg att det är en skillnad mellan undvikande av nyheter och nyhetströtthet. Nyhetsundvikning är när människor inte längre uppskattar nyhetsrapportering och har börjat se det som något negativt…alltså något som man vill undvika. Nyhetströtthet å andra sidan är när människor fortfarande uppskattar och vill ha nyheter, och tycker att det är viktigt, men volymen av det har helt enkelt nått till en punkt där det blir för mycket.”

Läs mer

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram