Goda utsikter för prenumerationsmarknaden trots lågkonjunkturen + mer

By  Recuro
Mar 21st 2023
Read time: 
4 minutes
Table of contents
VECKANS NYHETER
1. Goda utsikter för prenumerationsmarknaden trots lågkonjunkturen – Mediavision

De svenska hushållens villighet att betala för media, till exempel genom abonnemang och prenumerationer, fortsätter att öka trots det ekonomiska läget, kan Mediavision visa. Ett hushåll lägger i snitt 685 kronor i månaden på prenumerationer och abonnemang, vilket innebär en ökning med åtta procent mellan åren 2021 och 2022.

“Vi känner igen det här mönstret från tidigare konjunktursvackor. Hushållens utgifter för medier är betydligt mer stabila än annonsintäkterna, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Därför är det extra viktigt i dessa tider att noga följa till exempel kundernas nöjdhet och priskänslighet. Att sampaketera olika typer av medietjänster kan också vara ett sätt att stärka relationen till konsumenterna.”

Läs mer

2. Brittiska tidningar ökar de digitala prenintäkterna - InPublishing 

Varje kvartal tar Deloitte och AOP (Association of Online Publishers) pulsen på de digitala brittiska publicisterna. Mellan Q4 2022 och Q4 2021 ökade dessa sina digitala prenintäkter med 12,9 procent vilket bidrog till att läsarintäkterna sammantaget steg med 3 procent under perioden.

“Subscriptions saw the strongest growth for publishers in Q4 2022, increasing by 12.9% compared to Q4 2021, showing that audiences continue to prioritise premium content despite cost-of-living pressures.”

Läs mer

3. Meta har rullat ut sitt betalabonnemang i USA - Omni

Meta har nu börjat rulla ut sitt program Meta Verified för Facebook och Instagram. Mot en abonnemangsavgift på motsvarande drygt 125 kronor får användarna en blå verifieringssymbol intill sina kontonamn.

“I abonnemanget ingår även ”proaktivt skydd” mot fejkprofiler och omedelbar tillgång till kundservice. Det är oklart vilka eventuella planer Meta har för abonnemanget när det gäller andra marknader.” 

Läs mer

4. Priset avgörande för läsare i USA och Storbritannien - Press Gazette 

I en undersökning med totalt drygt 3 300 respondenter som Press Gazette har låtit göra i två länder, framkommer att kostnaden är den enskilt viktigaste faktorn när läsare väljer om de ska prenumera eller inte. Amerikanerna är något mer priskänsliga än britterna. Hos de senare återfinns dock en större andel (37 % jämfört med 29 %) som inte kan tänka sig att prenumerera oavsett prisnivå.

“Exclusive content – often cited as a draw for subscribers – did not feature as high up in the survey. Only a quarter of people in the US and UK said access to things not available elsewhere would be a reason to make them more likely to pay.”

Läs mer

5. Netflix reklamabonnemang får fart – står för femtedel av nyteckningarna - Bloomberg

Netflix reklamabonnemang har efter en trög start nu lockat över en miljon prenumeranter i USA. Tjänsten, som har en lägre månadskostnad än de reklamfria alternativen, står nu för 20 procent av de nya abonnemang som tecknas.

“Most of the people signing up for the ad tier are new customers or lapsed customers, not people who immediately changed plans. The ad tier now accounts for about 20% of new sign-ups in the US, per Antenna.”

Läs mer

VECKANS ANALYSER 

1. Analys: Morning Brew-modellen skakar – läsarintäkter behövs – Simon Owens 

Det annonsfinansierade nyhetsbrevet Morning Brews framgångar har inspirerat en rad liknande satsningar. 2020 var omsättningen 20 miljoner dollar och vinsten 6 miljoner dollar. Men på kort tid har Morning Brew tvingats genomföra två nedskärningar – vilket enligt medieanalytikern Simon Owens visar på vikten av att satsa på läsarintäkter om man aggregerar innehåll.

“[...] reader revenue is incredibly important in terms of shielding outlets from advertising downturns. Companies largely built around aggregation struggle to introduce subscription offerings, mostly because they trained their audiences to expect free content. It’s not a coincidence that the institutions that built the best subscription models — The New York Times, The New Yorker, The Information, etc… — did so on a strong foundation of original reporting.”

Läs mer

2. “Därför behöver ditt bolag en chief subscription officer” – INMA

Under INMA Media Subscriptions Summit som ägde rum i Stockholm tidigare mars lade Robert Skrob, prenumerationsexpert, ut om orden om varför mediebolag behöver en en tydlig chefsroll – med ett tydligt mandat – för prenumerationer.

“An important starting point is to acknowledge the difference between advertising and subscription, where advertising is looking for the broad audience and the fast revenue,” Skrob said, somewhat harshly: “Advertising is old. It’s yesterday. It’s a dinosaur, going away. I’m being provocative now, but I honestly think subscriptions are taking over it all.”

Läs mer

3. Gannett testar email-strategier för att väcka "zombie-prenumeranter" - INMA

I en artikel i INMA beskriver Phil Schroder, head of digital user engagemang på Gannett, hur tidningskoncernen med goda resultat har börjat använda en strategi för att “väcka” de prenumerantgrupper som har lägst engagemang.

“An important starting point is to acknowledge the difference between advertising and subscription, where advertising is looking for the broad audience and the fast revenue,” Skrob said, somewhat harshly: “Advertising is old. It’s yesterday. It’s a dinosaur, going away. I’m being provocative now, but I honestly think subscriptions are taking over it all.”

Läs mer

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Aug 25th 2023
Read time: 
1 minute

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram