Utbildning Breakit 17 nov 2022: Så driver du intäktstillväxt i ett SaaS-bolag

By  Recuro
Oct 4th 2022
Read time: 
2 minutes
Table of contents

Den Nordiska SaaS-industrin är på stark framfart. Startups, storföretag, inkubatorer, institutioner och investerare jobbar tillsammans för att driva tillväxt och lansera intressanta tjänster till en global publik. Men hur driver du intäktstillväxt i ett SaaS-bolag? Hur sätter man strategin och exekverar i praktiken för att uppnå en hållbar intäktstillväxt på sikt?

Nu erbjuder vi tillsammans med Breakit en grundläggande, heltäckande kurs, i hur man driver intäktstillväxt i SaaS-bolag. Kursen riktar sig till dig som är relativt ny in i SaaS-världen – som ledare, styrelsemedlem, investerare eller marknadsförare. Även mer erfarna personer har nytta av kursen i och med dess heltäckande ramverk. Under kursens gång ges möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra i samma roll.

🗓 Kursstart: 17 november
✎ Omfattning: 1 heldag, kl 09:00-17:00
👩‍💻 Plats: Distans

Kursen är relevant för även utanför SaaS-industrin för bolag som har någon typ av “as-a-service”-affärsmodell (PaaS, XaaS, med mera). Kursen har tonvikt på B2B men även B2C-relaterade affärer kommer att finna ett stort värde av kursen.

Vi kommer under kursens gång att täcka strategiska områden såsom prissättning, värdeproposition och go-to-market-strategi. Vi kommer även att gå in på mer operativa områden såsom hur man exekverar på strategin och bygger rätt organisation.

Du kommer lära dig:

✅  Bakgrund till SaaS-modellen och varför den blivit så framgångsrik

✅ Ett heltäckande ramverk för intäktstillväxt i SaaS-bolag

✅ Hur man hittar sin tillväxtstrategi - och vilka möjliga det finns

✅  Modeller för prissättning och paketering som används inom SaaS

✅  Hur man mäter och analyserar sin SaaS-affär för tillväxt (CLV vs CAC)

✅ Hur man bygger rätt organisation för att lyckas

✅  Plattformar för att driva affären

✅ Vilka företagscase man kan inspireras av

✅ Trender inom SaaS

Läs mer och anmäl dig här.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Aug 25th 2023
Read time: 
1 minute

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram