Recuro tackar för 2020 och blickar framåt

By  Recuro
Dec 29th 2020
Read time: 
2 minutes
Table of contents

Trots ett tumultartat år i omvärlden har Recuro vuxit kraftigt och hittat vår nisch. Vi har haft vårt första riktiga år av att fokusera helt på att hjälpa företag att bygga, växa och driva sina prenumerationsaffärer – något vi kommer att fortsätta med under 2021!

Vi är nu inte mindre än 10 personer engagerade inom Recuro’s paraply som jobbar med bland annat strategi, marknadsföring, projektledning, design, produktutveckling och innehåll. Alla fokuserar sitt engagemang inom Recuro på just prenumerationsaffärer. Vi är en samling ingenjörer, ekonomer, marknadsförare och journalister – för att nämna några bakgrunder.

Under året har vi hjälpt kunder inom dagstidningar, magasin, B2B SaaS, tillverkande industri och tjänsteindustrin, att växa sina prenumerationsaffärer. Vi har jobbat med allt från startups till några av Sveriges största börsbolag. Vi har drivit korta analyser och stöttat i längre förändringsprojekt. Ett nytt fokus för i år är att även hjälpa till med bemanning och operativt stöd för att verkligen driva affären hos våra kunder – något som kunderna hittills uppskattar mycket.

2020 har varit ett tumultartat år för många. Detta gäller inte minst för de 80 miljoner människorna som lever på flykt i världen. Människor flyr bland annat inom och från länder såsom Demokratiska republiken Kongo, Jemen, Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. Recuro stödjer varje månad UNHCR som skyddar och hjälper människor som tvingats fly. Gör det du med som privatperson eller företag genom att ge en gåva här.

Vi blickar vidare mot 2021 och tror på fortsatt tillväxt och expansion för Recuro. Vi håller i dagarna på med uppstart av flera intressanta kundcase och har spännande planer för kommande år. Vi kommer fortsätta att bli ännu bättre på vad vi gör: Att hjälpa företag att bygga, växa och driva sina prenumerationsaffärer. Vill du vara med på resan – som kund, partner, underkonsult eller medarbetare? Hör av dig!

Tack till våra kunder och alla som engagerat sig! Hälsar Jonas med Team

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram