Recuro stödjer UNHCR – gör det du med!

By  Recuro
Dec 4th 2020
Read time: 
1 minute
Table of contents

För oss är det viktigt att bidra till en bättre värld och en av organisationerna Recuro stödjer är UNHCR. Vi tycker att deras arbete är viktigt och gör skillnad, speciellt i en orolig tid i världen.

Sverige för UNHCR stödjer FN:s flyktingorgan UNHCR:s arbete för att skydda och hjälpa människor som tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse.

Vem tar beslut om donationer på ert företag? Ta chansen att påverka!

Läs mer och stötta UNHCR

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram