Det är användaraffären som måste leda medierna in i framtiden

By  Recuro
Nov 17th 2023
Read time: 
3 minutes
Table of contents

Viggo Cavling skriver i Dagens Media 2023-11-16 att ”Medier som tar emot statliga bidrag borde skämmas”. Argumentet att det innebär en stor risk att låta oberoende journalistik vila på statliga bidrag är helt rätt. Däremot antyder Viggo att annonsfinansiering är det uppenbara svaret. Själv är jag övertygad att om medier istället väljer att sätta användaren i fokus, förstå behov och betalningsvilja så skapas en mer robust affär. Även i en framtid kommer användar- och annonsaffären kunna samexistera men läsaraffären behöver ta lead.

I sitt inlägg nämner Viggo negativa aspekter kring bidragsfinasiering men samtidigt tar han inte upp utmaningarna med att bygga journalistik endast finansierat av annonser. Annons och partnerskap är viktigt för många mediehus och kommer med allra största sannolikhet fortsätta vara en viktig del av den framtida intäktsmixen. Men om beroendet till annonsörer blir för stort är det risk att det leder till exempelvis taktisk innehållsoptimering/clickbait för sidvisningar, en hög annonsdensitet eller påträngande annonser men även en ökad exponering mot konjunkturens svängningar. 

Om mediebolagen istället väljer att tydligt sätta användaraffären i förarsätet blir vägen in i framtiden säkrare. Användarfinansiering är en välbeprövad och framgångsrik affärsmodell för att finansiera journalistiskt innehåll, även digitalt. Det har också positiva effekter då det kräver att publicisten förstår och förhåller sig till vad dennes användare och målgrupp tycker vilket även Viggo nämner. Det skapar en större närhet och medvetenhet i innehållet men det räcker inte lyssna vad användaren vill utan fokuset måste vara på att förstå betaljningsviljan. Väl utfört innebär en fungerande användaraffär dessutom en bra grund för att bygga en annonsaffär på, som i sin tur ger mer utrymme att skapa mervärde för användarna. 

I dagens digitala landskap har moderna innehållsskapare stenkoll på vem som läser vad. De vet hur både icke-betalande och betalande användare interagerar med innehållet. Det skapar i sin tur en positiv feedback-loop, där framåtlutande redaktioner och affärsutvecklare kan dra slutsatser anpassa och i vissa fall även skapa nytt innehåll och produkter, som i sin tur driver ännu mer värde för användarna. 

På Recuro har vi sett hur användarfinansiering inte bara skapar hållbara affärsmodeller, utan också främjar en högre standard inom journalistiken. Det är grunden för att på sikt skapa stabila förutsättningar att utveckla journalistiken och göra den relevant för samhället och användarna samtidigt som oberoendet upprätthålls. 

Den stora skriande utmaningen för de flesta medier just nu är att, trots svajande intäkter drivet av minskat stöd och utmanande annonsmarknad, våga satsa tillräckligt mycket på att förstå användarna och bygga ett solitt och varaktigt erbjudande som användarna är villiga att betala för. Det är svårt, men det uppenbara svaret.

Petter Lorentzon, Recuro

Om Petter 
Petter Lorentzon kommer att tillträda rollen som VD på Recuro, efter grundaren Jonas Åström. Petter har en bakgrund från McKinsey och har sedan 2010 haft olika roller inom Schibsted Group. Senast som ansvarig för Svenska Dagbladets läsaraffär.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram