Tolka signaler och agera i rättan tid

By  Ola Henriksson
Mar 22nd 2021
Read time: 
3 minutes
Table of contents

Den stora utmaningen för ett medieföretag av idag är att baserat på urgamla redaktionella principer och affärer från stabila kundrelationer, tänka och agera utifrån att allt är nytt. Och kommer att fortsätta förnyas. Allt från verktyg och hur man bedriver sitt journalistiska arbete, till sätt och metoder för att nå sina kunder och inte minst den tuffa konkurrenssituationen från spelare som inte har decennier av historia att ta hänsyn till.

Framtidsanalytikern Amy Webb, har med sitt FTI (Future Today Institute) årligen paketerat tidens signaler i en diger rapport. Årets rapport presenterades på den digital SXSW-festivalen, och är mer innehållsrik än vanligt. På över 500 sidor presenterar FTI trender inom ett brett spektrum av ämnen som bioteknik, energiförsörjning, AI, fintech och även media.

Amy Webb förutsåg tidigt smartphonens nedgång. Nyförsäljningen av smartphones har stagnerat och nästa steg är teknik som är mer integrerat i det vi bär på och kan interagera med i vår närhet. Exempel på detta är smarta glasögon och linser, eller högtalare mycket bättre på att tolka både ljud och känslor i rummet. Smarta toalettstolar som analyserar såväl kroppstemperatur som avföring för en löpande hälsokontroll och rådgivning, allt medan man bara utför sina dagliga rutiner, är under utveckling.

Väldigt mycket i en sådan här framtidsrapport ligger långt borta. Och att förutspå framtiden är inte heller syftet, utan att hjälpa oss vara förberedda. Det är ett av Amy Webbs huvudbudskap. Men det finns flera intressanta spaningar i denna rapport som kan ha inverkan på närtid i medieaffären.

Under de senaste tio åren har den digitala läsaraffären för fler och fler stora medieföretag byggts långsiktigt och står idag för väsentliga delar av företagens omsättning. Många mindre medieföretag har nyligen påbörjat denna resa, och några har den fortsatt framför sig. 

Svenska hushåll spenderar allt mer på digitala prenumerationer och förra året ökade de svenska morgontidningarnas digitala läsarintäkter med 45 procent, enligt TU. Men i en stark konkurrens med andra prenumererade produkter, måste mediebolagen fortsätta förnya sig. Fyra konkreta tips framåt för att utveckla läsaraffären:

  1. Spana in spelföretagen, t ex Fortnite och Roblox som erbjuder gratis upplevelser men erbjuder ett integrerat ekosystem av lockande merförsäljning inuti spelen. 
  2. Det som driver tillväxten i “the subscription economy” är ofta ett stort fokus på medlemsaspekten, där medlemmarna tillför värde för andra medlemmar. The Membership Puzzle Project är ett intressant projekt på det spåret. 
  3. “Journalism as a service” är ett annat intressant spår att utforska. Patreon och Substack är plattformar som möjliggör för enskilda journalister att bygga en affär kring sin egen journalistik. Med samma logik kan traditionella medieföretag också skapa affärer kring specifika journalister eller bevakningsområden. 
  4. Mängden bakgrundsmaterial eller data som samlas in i det journalistiska arbetet kan rätt paketerat ha ett stort värde för läsarna. ProPublica är en non profit, grävande medieorganisation som säljer paketerad data kring ex miljöfrågor eller brottsmål och erbjuder API till denna data. 

Ola Henriksson, har skrivit en längre analys med fler framtidsinsikter för mediebranschen.
Läs hela analysen här

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram