Tillväxt i lågkonjuktur genom marketing as a service

By  Jonas Åström
Aug 10th 2023
Read time: 
2 minutes
Table of contents

“Konjunkturinstitutet räknar med att BNP sjunker med 0,9 procent i år – det är 0,5 procentenheter lägre jämfört med förra prognosen.”*

Kan man driva tillväxt i en lågkonjuktur? Eller borde man bara gömma sig under täcket ett tag och vänta tills det vänder?

Vår övertygelse är att de starkaste och mest innovativa bolagen kan växa även när det blåser på marknaden. Det går att växa, men det gäller att göra det smart och på rätt sätt, utan att ta för mycket risk eller spendera onödiga pengar.

De bolag vi jobbar med på Recuro har någon typ av återkommande intäktsmodell: Prenumerationer, abonnemang, medlemskap eller löpande kontrakt. Det vi kallar för “subscriptions” eller “as a service”. Denna affärsmodell är fantastisk när man lyckas skala den, men det finns en stor utmaning: Det kräver ofta en mängd kompetenser för att driva tillväxt.

Ett “vanligt” app-, saas, eller media-bolag behöver ofta minst följande kompetenser inom marketing/growth för att driva seriös tillväxt: Marknadschef/CMO, projektledning, performance marketing inom olika kanaler (SEM, Social, Appar, etc), marketing automation, CRM, design, content, analys, customer success, kundservice, affärsutveckling, pricing-strategi, med mera…

Det är mycket begärt att man ska klara allt detta inhouse och i en lågkonjunktur vill många bolag avvakta med nyrekryteringar (även om man ofta ser jobbannonser där arbetsgivare tror att det går att hitta _en_ person som kan allt ovan…).

Teamet på Recuro har tänkt på detta rätt mycket det senaste året och hittat en lösning som fungerar väldigt bra för våra kunder: Marknadsavdelning som tjänst, till fast pris, speciellt anpassad för bolag med subscriptions som affärsmodell.

Genom detta ser vi att våra kunder:
👉 Access till alla specialkompetenser som behövs, när de behövs
👉 Kombination av marketing-kompetens och spetsig strategi-consulting
👉 Väldigt bra koll på vad som faktiskt funkar i kundens bransch/vertikal
👉 Fast och känd kostnad, flexibilitet att dra upp eller ned engagemanget
👉 Inte ta risk med anställningar, utan kortare uppsägningstid på kontrakt
👉 Kunden kan fokusera mer på produkt och slutkund

Intresserad av att veta mer hur vi jobbar i praktiken? Läs mer om våra case i kommentarerna och pinga jonas@recuro.com eller emilia@recuro.com för en demo av hur vi jobbar och hur ett upplägg kan se ut.

*Source

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram