Simulerad resultaträkning för media

By  Recuro
Jan 10th 2021
Read time: 
1 minute
Table of contents

Vi har satt ihop en enkel simulator där ni kan beräkna ny resultaträkning för en digital medieverksamhet. Exempel på verksamheter som passar att simulera är tidningar, magasin, digitala sajter, med mera. Simulatorn kan användas om ni funderar på att bygga en ny prenumerationsbaserad medieaffär – eller vill laborera med siffrorna i er befintliga. Verktyget är inte tänkt att fungera som ett fullfjädrad budget/prognos-vertyg, men kan däremot snabbt ge er svar på om siffrorna går ihop. Tjänsten är tänkt för ägare eller ledare som jobbar i en medieverksamhet.

I simulatorn kan ni först lägga in parametrar kring intäkter – flest detaljer finns kring prenumerationsintäkter, men det går även att lägga in andra intäktsströmmar. Sedan lägger ni till kostnader för sälj, marknadsföring, redaktion och digital produkt – med mera. Slutligen ser ni operativt resultat och marginal, samt har möjlighet att skicka ett utdrag via e-post.

[elementor-template id=”2733″]

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram