Så vässar du den digitala prenumerationsaffären

By  Recuro
Apr 7th 2021
Read time: 
1 minute
Table of contents

På Sveriges Tidskrifters “digifrukost” deltog Recuro’s grundare Jonas Åström och presenterade hur man i praktiken arbetar data-drivet för att driva och växa den digitala prenumerationsaffären.
Se hela presentationen från den digitala frukosten här

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram