Plattformsguiden: Att tänka på vid val av prenumerationsplattform

By  Recuro
Feb 3rd 2021
Read time: 
5 minutes
Table of contents

I denna artikel går vi igenom vad man ska tänka på vid val av plattform. Dessa råd gäller för val av IT-plattformar i allmänhet, men också prenumerationsplattformar i synnerhet.

Förstå vad det är ni söker

Till en början behöver ni själva skaffa er en förståelse för vilken typ av plattform ni söker och varför. Om man inte gör sin hemläxa är det lätt att leverantörerna (som ofta har ett informationsövertag) helt tar över en process och driver den på sina villkor. Först måste ni sätta er ned och försöka förstå vad just ni söker. Detta handlar inte om att göra en detaljerad kravställning, utan att snarare förstå sin övergripande lösningsarkitektur.

Utgå ifrån tydliga use-cases – interna som externa

Det är lockande att börja skriva detaljerade krav såsom “fakturan ska kunna ha en fin logga” och “alla betalsätt som existerar ska vara tillgängliga”. Börjar man på detta sätt så finns det risk för att man “fintar bort” sig själv med massa oviktigheter – och därmed missar det som faktiskt är viktigt. Ett förslag är istället att utgå ifrån tydliga use-cases (eller “användarberättelser”) – där ni med vanligt språk beskriver hur ni vill att upplevelsen ska vara för både externa användare/kunder, samt för de interna användare (såsom marknadsavdelning eller kundtjänst). Det gör att ni fokuserar på det som är viktigt för användarna av systemet.

Involvera rätt intressenter inom ert företag

Att välja plattform är inte en “IT-fråga”. Valet av plattform kommer att påverka intressenter inom ledning, marknadsavdelning, kundtjänst, teknik/utveckling, ekonomi, administration, juridik, med mera. För att dessa intressenter ska bli nöjda med slutresultatet så måste de också vara inblandade i processen.

Standard driver effektivitet – bygg inte själva eller anpassa för mycket

Er verksamhet är sällan så unik som ni själva tror. Om det är unik betyder det sannolikt att ni gör något på ett mer komplicerat sätt än era konkurrenter. Det är därför smart att lita på de plattformar som finns på marknaden eftersom dessa ofta är anpassade efter en “best practice”. Använd plattformarna “som man ska” utan att bygga eget eller “anpassa sönder” dem. På detta sätt driver ni intern effektivitet hos er själva.

Vad har ni råd med och hur mödosamt blir det?

Dessa typer av plattformar är dyra, speciellt för större företag. Detta gäller ofta både en licenskostnad från leverantören, men sen också integrationskostnader, eventuell anpassning, samt eventuella förändringar i er organisations och arbetssätt. Allt detta driver kostnader som snabbt springer iväg. Förutom kostnader så driver det också mödosam transformation, vilket tar tid och fokus från annat i er verksamhet. Allt detta måste man vara införstådd med från start, samt anpassa projektet och ambitionerna efter sin egen verklighet.

Hur kan ni undvika “big bangs”?

Att byta ut system eller flöden med hjälp av en “big bang” – dvs när man ändrar i stort sett allting samtidigt – är riskabelt och bör därmed undvikas från start. Här behöver man hitta olika sätt att löpande testa det nya systemet och migrera användare på ett säkert sätt – för att minska denna risk. Ni kanske kan testa mindre use case först eller endast migrera en del av prenumerationsstocken först.

Vilken typ av leverantör passar er?

En ofta underskattad del av att välja system/plattform, är valet av leverantör. Vill ni ha en liten leverantör som är lyhörd för era önskningar, men å andra sidan kanske inte har samma muskler som en stor leverantör? Eller vill ni ha en stor leverantör som kanske inte lyssnar på just er, men å andra sidan löpande utvecklar sin plattform hela tiden? Vem är kontaktperson från leverantören och hur agerar denna? Vilka övriga tjänster kan ni få hjälp med från levrantören? Det är några av frågorna ni bör ställa er tidigt.

Hur passar plattformen med era övriga system?

Vissa plattformar passar bättre med andra. Ofta har leverantören sin egen idé om vilka system som passar bra ihop, vilket kan vara viktigt att förstå. Utöver det så är det alltid fördelaktigt att införskaffa plattformar där all funktionalitet tillgängliggörs via API:er. På ett sätt kan man gör de framtida integrationer som behövs, utan att behöva skapa onödiga mellanlager.

Betallösning och betalleverantör är ofta ett separat val

Att välja prenumerationsplattform är en sak, att välja betallösning är ofta något annat. Många av kraven man har för sin prenumerationsaffär, såsom vilka betalsätt som ska finnas tillgängliga, eller hur fakturor ska se ut, kan i slutändan vara något som påverkas främst av betallösningen. Det är också olika vilka betallösningar som passar med vilka prenumerationssystem (beroende på om man vill göra egna integrationer eller inte). Det är därför viktigt att tidigt också hitta rätt betallösning och leverantör. Några exempel här är: Adyen, Stripe, Klarna, Payex, med flera.

Jobba iterativt men strukturerat

Ett bra projekt för att hitta, upphandla och implementera en ny plattform är ofta mer iterativt än vattenfalls-baserat. Gör ni rätt kan ni även låta leverantörerna själva göra mycket av jobbet. En framgångsfaktor brukar vara att ni ska fokusera mer på vad ni vill uppnå och låta leverantörerna svara på hur det ska uppnås i praktiken. Det är dock viktigt att själv ha kontroll på processen så att ni sitter i förarsätet. Här krävs god ledning och tydligt ägarskap, samt en strukturerad process.

Låt leverantören visa vad de kan!

De powerpoints som leverantören visar kommer att se fantastiska ut. Hur plattformen fungerar i prakiken, tillsammans med er affär och era andra plattformar, det är något helt annat. Låt leverantören visa vad de kan och hur deras plattform fungerar genom att göra proof of concepts, test eller sätta upp staging-miljöer så att ni kan testa. Då ser ni bättre hur plattformen kommer att fungera i praktiken.

Det var de viktigaste punkterna att tänka på vid val av plattform för prenumerationer. Läs gärna våra andra artiklar i serien Plattformsguiden för att lära er mer om hur man väljer sin prenumerationsplattform i praktiken.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram