Plattformsguiden: Översikt av plattform för innehållsdriven affär

By  Recuro
Feb 3rd 2021
Read time: 
4 minutes
Table of contents

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna växa sin digitala innehållsdrivna prenumerationsaffär är välfungerande tekniska plattformar. Att bygga en skalbar prenumerationsaffär kräver konstant optimering, ny funktionalitet och ett effektivt arbetssätt. Detta är omöjligt att uppnå utan rätt systemstöd anpassat för ändamålet.

I denna guide går vi igenom hur man kan gå tillväga för att välja plattform och vad man ska tänka på innan och under en sådan process. Denna guide ger endast en översikt av hur en sådan process ser ut och ofta krävs att man går djupare i varje del i praktiken.

Guiden fokuserar specifikt på vad vi kallar för innehållsdrivna digitala prenumerationsaffärer – som återfinns hos mediehus, förlag, tidningar, magasin, digitala tjänster, med flera. Mycket av det som återfinns i denna guide är dock relevant även för andra prenumerationsaffärer – eller för upphandling av system i allmänhet.

Missa inte våra andra artiklar på ämnet: 

Vad är det vi söker?

Systemlandskapet kring en innehållsdriven prenumerationsaffär kan vara komplext. Ofta handlar det om flera olika komponenter som ska köpas eller byggas, och sen integreras med varandra. Det gäller först att bena ut vilka komponenter vi egentligen söker.

Utmaningen är att dessa olika komponenter har olika namn och funktion, beroende av vilken leverantör eller faktiskt plattform vi pratar om. Det finns leverantörer som kan lösa alla komponenter “end to end” eller vissa mer specialiserade som bara gör en specifik komponent.

Vi brukar dela upp de komponenter som behövs i nedan delar. Notera att flera av områdena är en förenkling och att verkligheten vanligtvis är mer komplex än vad vi visar. Här är de plattformar som måste finnas på plats för att ha en fungerande läsaraffär:

  • Front-end (app och sajt). Allt som användaren ser, inklusive själva innehållet, betalvägg, kampanjsidor, adminsidor, med mera. Ofta både responsiv sajt för desktop och mobil, samt olika mobilappar. Exempel på lösning: Vanligen egenbyggt eller exempelvis WordPress.
  • Content Management System (CMS). Redaktionens gränssnitt, där man lägger upp innehåll och styr publicering. Här görs också konfiguration kring vem som har access till vilket innehåll. Exempel på lösning: WordPress även här.
  • Email Service Provider (ESP). Kommunikationsverktyget för att skicka mail (eller annat) till användarna. Detta inkluderar ofta löpande nyhetsbrev (betalda och icke-betalda), kampanjer, samt övrig kundresa (såsom intromail). Exempel på lösning: Mailchimp eller Rule.
  • Subscription Management Platform (SMP). Själva hjärtat i prenumerationsaffären som (ofta) håller kunder, användare, rättigheter, prenumerationer, prissättning, kampanjlogik – och sköter logiken kring förnyelse av prenumerationerna. Se mer om denna komponent nedanför.
  • Payment Service Provider (PSP). Leverantören/plattformen som hanterar betalningar med exempelvis kort, autogiro eller faktura. Dess funktion är att acceptera många olika betalningssätt, ha ett enkelt köpflöde, samt att hantera betalningarna i praktiken till företagets konto (ex. via ett så kallad ‘merchant account’). Exempel på lösningar: Adyen eller Klarna.
  • Bokföringssystem. På ett eller annat sätt ska betalningarna i slutändan ramla ned i huvudboken med rätt underlag, samt allokeras och bokföras på rätt sätt. Här görs ofta även budget och prognos. Exempel: Fortnox eller Visma.
  • Dataplattformar, analysverktyg & dashboards. Vanligen behövs ett eller flera analysverktyg för spårning, uppföljning och visualisering av data. Detta kan (förenklat) delas upp i beteendedata och transaktionsdata, där målet bör vara att samla allt i samma dashboard.

I ovan bild syns hur dessa komponenter vanligtvis hänger ihop, samt vilka roller internt som brukar använda vilken plattform.

Förutom ovan så finns ett antal kringliggande plattformar som kan vara viktiga, beroende på företagets övriga affärsben eller dess behov av att ha dedikerade system för specifika syften (oftast för större företag). Det kan handla om plattformar för marketing automation, campaign management, distribution av papperstidning, e-tidningsplattform, annonsplattform, e-handelsplattformar, med mera.

Vilken funktionalitet finns i prenumerationsplattformen?

Själva prenumerationsplattformen (SMP) är ofta en av de mer komplexa komponenterna, som kräver mer detaljering och djupare förståelse. Vi kommer framåt att fokusera främst på denna plattform. Funktionaliteten i dessa plattformar varierar mellan olika leverantörer och användningsområden. Det finns plattformar som exempelvis endast sköter den grundläggande “förnyelselogiken” och plattformar som sköter allt från användarhantering, rättigheter och köpflöden.

I breda drag kan man säga att tre block av funktionalitet ingår i denna komponent: OTC, CRM och IAM. Dessa begrepp är i sig mycket breda och betyder olika saker i olika kontext. Generellt kan de beskrivas som följande:

  • OTC – Order to cash. Detta är den komponent som tar emot orders, hanterar betalningar, sköter förnyelser, gör upprepade dragningsförsök, med mera. Vi inkluderar även orderläggning och checkout-flöde här (kan ses som separat komponent).
  • CRM – Customer Relationship Management. Den komponent som håller information kring olika kunder. För enkelhetens skull inkluderar vi även self-service-funktionalitet i detta block av funktionalitet (kan ses som separat komponent).
  • IAM – Identity Access Management. Den komponent som håller koll på användare och deras rättigheter till olika innehåll (“Entitlement Management). Det kan handla om deras login, deras access till olika artiklar, med mera.

I kommande artiklar tittar vi på vad man ska tänka på när man väljer prenumerationsplattform, samt ett antal aktuella alternativ som finns på marknaden. Framåt går vi även igenom hur man i praktiken driver ett projekt för att införskaffa en ny prenumerationsplattform.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram