Nya trender i Google sök – en introduktion till Search Generative Experience (SGE)

By  Recuro
Apr 11th 2024
Read time: 
3 minutes
Table of contents

För i princip alla bolag är det viktigt att ranka bra för att kunna fortsätta växa affären. Just nu håller Google på att implementera SGE. Vad är då Search Generative Experience eller SGE, som redan nu börjat påverkar hur sökströmmarna ser ut för amerikanska sajter och planeras att rullas ut bredare redan innan sommaren?

SGE är Googles största uppdatering sedan lanseringen av Google 1998. Förenklat kan man säga att det är en kombination av den klassiska Google-upplevelsen och en motsvarighet till Chat GPT, en AI som sammanfattar information från sökresultaten. För konsumenter så är det en mycket bättre upplevelse än nuvarande Google då information sammanställs åt dig, med förbättringen att du inte längre behöver klicka igenom sökresultaten på Google, utan information sammanfattas och presenteras tillbaka för dig med hjälp av AI:n. Du kan också ställa uppföljningsfrågor som förfinar sökningen.

Men hur kommer detta påverka dig och din affär? Vi frågade AI SEO-experten Erik Wikander på Zupyak:

Vad kommer det innebära när detta rullas ut brett av Google? 

Det kommer påverka olika vertikaler på olika sätt, men i korthet så kommer det ställa högre krav på innehåll. Det förutspås att den mesta trafiken kommer att hamna hos de högst rankade resultaten i sökresultatet (1-3), till skillnad från idag där innehåll som idag har position 4 eller sämre även får en hel del trafik.

Konsekvensen blir att det som väljs ut av AI:n som bidragande till AI-svaret kommer få mer trafik, medan de som inte aggregeras kommer att tappa väldigt mycket trafik. Förmodligen är det resultat som idag ligger på position 1-3 på sökresultaten som kommer gynnas, och resultat längre ner som kommer drabbas hårdast genom att de tappar trafik. 

Hur kommer mediebranschen att påverkas av detta? 

Då mediebranschen ofta är beroende av organisk trafik som en trafikkälla, finns det risk att detta gör att många tappar trafik, i värsta fall uppemot 30-40% av trafiken till sin webbplats. Hur man kommer drabbas kommer bero på hur optimerat och högkvalitativt innehållet är. Om man anpassar sina kreativa processer så finns det ju såklart en möjlighet att gynnas av förändringen.

Vad behöver man som företag tänka på/ göra för att inte riskera förlora trafik/ affärer? 

Börja titta på hur ni presterar organiskt idag, hur mycket av ert innehåll som ligger på position 4 eller sämre. Detta kommer ge er en hint av hur ni kan komma att drabbas. Om ni inte redan gjort det, börja ett strukturerat arbete kring ert organiska innehåll, som bör utgå från en sökbeteendeanalys. Att förstå sökbeteendet och vilka ämnen ni vill äga är det första steget för att sedan skapa innehåll optimerat för sökbeteendet. 

Eriks 3 bästa tips på att förbereda sig inför SGEs intåg:

  1. Bedöm implikationerna av skiftet till SGE genom att titta på vilket av ert innehåll som rankar 4 eller sämre på sökmotorer idag
  2. Om ni inte redan gjort det, börja arbeta med sökbeteendeanalys och skapa en plan för vilka marknader, ämnen och keywords ni vill äga
  3. Se över ert befintliga content, och säkerställ att de håller tillräckligt hög kvalitet samt matchar det sökbeteende ni vill adressera. Börja därefter skapa nytt och bra innehåll baserat på sökbeteendet för att kunna dra nytta av skiftet!

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig adressera dessa kommande utmaningar? Hör av dig till oss!

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram