Hur många prenumerationer krävs för att täcka lönekostnader?

By  Jonas Åström
May 14th 2020
Read time: 
1 minute
Table of contents

Inom en relativt snar framtid kanske stora delar av mediebranschen måste överleva på endast (digitala) prenumerationer. Om detta uttalande är sant eller inte, beror till stor del på vilka del av mediebranschen man befinner sig inom, samt vilka andra affärsmodeller (såsom annons) man kan förlita sig på. Hur som så är det ett intressant räkneexempel.

Så, hur många prenumeranter krävs för att betala ut lönen till medarbetare? Några antaganden: En bruttolön på 35k per månad ger lönekostnad på ca 50k, vilket exempelvis är ett snitt för journalister. Här har vi inte räknat några andra kostnader förutom just lönekostnad, samt med en momssats på 25%.

[elementor-template id=”2733″]

I tabellen nedan syns detta uträknat: Utpris (inklusive 25% moms) varierat mot Volym av prenumeranter – och hur många medarbetare detta kan täcka lönekostnaderna för.

Några slutsatser:

  • Den lägsta nivån för att täcka en (1) medarbetares lön är exempelvis 1,000 st prenumeranter som betalar 59 kr inkl moms eller 500 st som betalar 119 kr.
  • Redan vid volymer om ca 10,000 pren @ 99 kr per månad så täcks kostnaderna för 15-16 medarbetare. Det bör vara tillräckligt för många mindre mediebolag.
  • De volymer som flera av jättarna börjar nå upp i (+100k pren) är uppenbarligen tillräckligt för att täcka kostnaden för stora organisationer.

Behöver ni hjälp att räkna eller resonera? Hör av er!

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram