Growth hacking för prenumerationsaffärer

By  Recuro
Feb 1st 2021
Read time: 
2 minutes
Table of contents

Growth hacking, en term som uppfanns så sent som 2010 av Sean Ellis för att beskriva en ny typ av tillväxttaktik som han själv nyttjade på bland annat Dropbox. Om termen är här för att stanna får vi se, men alla prenumerationsaffärer kan lära sig något av dess taktiker.

Growth hacking “uppfanns” eftersom digitala startups behövde ett nytt sätt att växa snabbt, utan att spendera extrema mängder pengar. Metoden är annorlunda än traditionell (digital) marknadsföring, både hur det utförs samt till vilken kostnad.

Exakt vad growth hacking är finns mig veterligen ingen tydlig definition av. Growth hacking är ett mindset, en samling metoder och ett antal överlappande kompetenser. Mindsetet är dock det viktiga: En growth hacker ska alltid drivas av tillväxt.

Vidare kan följande användas för att beskriva growth hacking:

Utanför boxen. Growth hacking handlar ofta om att hitta kreativa icke-traditionella vägar till tillväxt. Ett exempel är att skapa incitament för att andra användare ska signa upp sig, för att få komma åt det som någon annan delar (Dropbox). Eller att användare kan tagga varandra, vilket genererar utskick, som i sin tur driver inloggning och aktivitet (Facebook).

Metric obsession. Growth hackers är duktiga analytiker som förstår siffror och vad som driver resultat. De fokuserar enbart på de kpi:er som verkligen driver tillväxt i affären. Dessutom förstår de hur olika parametrar påverkar dessa kpi:er och var man ska skruva för att få resultat. För prenumerationsaffärer är konvertering, CLV och CAC oftast de viktigaste mätetalen kopplat till tillväxt. Vad som i praktiken driver dessa är dock olika för olika affärer.

Rapid testing. Att testa, lära sig och testa ännu mer är en viktig del av growth hacking. Här kan man ofta jobba hypotesbaserat med snabba iterationer. Viktigt att driva all testning utifrån rätt dataunderlag och jobba vetenskapligt.

Blandning av kompetenser. Vad som gör growth hacking speciellt är att det kräver en blandning av kompetenser, gärna hos samma person, men inte minst inom samma team. Dessa kompetenser är vanligtvis en blandning av produktutveckling, user experience, marknadsföring, analys, med mera.

Hela livscykeln. För subscription-baserade affärer så är det viktigt att en growth hacker fokuserar på hela prenumerantens livscykel – sign-up, konvertering, engagemang, lojalisering, uppförsäljning, med mera. Dessa taktiker för tillväxt kan användas i alla delar av en livscykel, beroende av vad som är viktigt för att driva långsiktig tillväxt.

Hur gör man då i praktiken? Det beror på era mål och ert utgångsläge! Det finns dock goda råd att få, något som vi kommer sammanfatta i kommande artiklar vi kallar för Tillväxtguiden.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram