Fyra saker jag ofta saknar hos chefer

By  Jonas Åström
Sep 14th 2020
Read time: 
2 minutes
Table of contents

Att vara chef är sällan enkelt – och det lär inte bli enklare framåt. Jag är själv långt ifrån expert på ämnet, men när jag tänker tillbaka på de chefer jag själv haft, så landar jag i fyra faktorer som de bra cheferna lyckas med – och de ofta sämre misslyckas med.

Här är de fyra viktigaste faktorerna enligt mig:

1. Tydligt syfte som inspirerar och kvantifierade mål. Bra chefer ser till att organisationen förstår sitt syfte, samt att det finns mål som kan mätas. Det blir så mycket lättare att förstå om man gör rätt saker, om det hela tiden går att mäta och jämföra med tydliga mål.

2. Logisk fördelning av ansvar som är MECE. MECE eller Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive är en gammal konsultterm som i praktiken betyder: Täck helheten och undvik överlapp. En chef måste kunna fördela ansvar enligt denna princip, så att alla förstår sin roll och jobbar åt samma håll.

3. Förutsättningar som skapar framgång. Förutom rätt mål och ansvar krävs också förutsättningar för att organisationen ska kunna leverera. Det kan handla om resurser, budget, beslut, styrning eller liknande. En bra chef lyssnar och förstår vilka förutsättningar organisationen behöver.

4. Bryr sig om människor, litar på dem och utvecklar dem. En chef som genuint bryr sig om att personerna i organisationen ska lyckas, brukar skapa en långt mycket bättre arbetsmiljö. De bra cheferna ser varje person som en individ och förstår hur de ska fungera i ett kollektiv.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram