En genomtänkt strategi för retention

By  Ola Henriksson
Nov 17th 2020
Read time: 
2 minutes
En genomtänkt strategi för retention
Table of contents

Oavsett hur många prenumeranter du har finns det pengar att tjäna på att ha en genomtänkt strategi för att behålla dem länge, även kallat retention. En sammanhållen strategi är uppbyggd av tre delar: Kommunikation, engagemangsmått och produktutveckling. 

Kommunikation är det första steget. Se till att alla nya prenumeranter så snart som möjligt blir välkomnade och får information om vilka fördelar som ingår i prenumerationen. Det kan ske genom en sk onboarding, en mejlslinga som under de första 7-30 dagarna leder prenumeranter genom produktens olika delar. Kommunikation handlar också om att lyssna. Se till att ha kanaler för kundernas frågor och gör regelbundet undersökningar om hur de upplever kundresan hos din produkt.

Steg två är att mäta engagemanget. Kunder som använder produkten ofta är sannolikt nöjda med vad du erbjuder och stannar längre. Därför gäller det att hitta engagemangsmått som passar just din produkt och som stämmer väl överens med det kundlöfte du ger. Om du hade en nöjespark och utlovade landets häftigaste berg och dalbana skulle det inte räcka att mäta hur många som kommer in genom entrén. För att veta om besökarna verkligen uppskattar huvudattraktionen behöver du mått som mäter hur ofta de nyttjar just denna och hur nöjda de är efter att ha åkt den.

 

[elementor-template id=”2733″]

Länge mätte medieföretag bara ytliga indikationer, ex sidvisningar och unika besökare. Det kan liknas vid att bara mäta antalet besökare som passerar entrén. Financial Times, har inspirerat många att använda olika former av RFV-mått. R står för recency, alltså när besökaren var på sajten senast. F står för frequency, hur ofta prenumeranten besöker din sajt eller app. V står för volume och mäter mängden som konsumeras vid ett besök eller för en viss tidsenhet. Det finns inget mått som ger alla svar och en enkel modell som bara fokuserar på frekvens, ex hur många av veckans dagar prenumeranterna besöker din produkt, är bättre än att fastna i för avancerade formler.

Datat från kommunikationstillfällena och engagemangsmåtten är till för att optimera och se till att produktutvecklingen sker i rätt riktning. Genom att lyssna på kunderna och mäta deras engagemang kan utveckling av redaktionella format eller mervärden i sajten eller appen bli mer precisa. Svenska Dagbladets Morgonrapport, ett dagligt kurerat nyhetsmejl till prenumeranterna, togs fram på dessa grunder, och har också visat avsedd effekt. Danska Zetland ser ökad lojalitet hos dem som lyssnar på artiklarna, vilket även svenska Vi.se hoppas på, som har inspirerats av Zetland och byggt en liknande funktion i sin app.

Och när nyutvecklingen är gjord behöver den kommuniceras till prenumeranterna, så är cirkeln sluten.

Behöver du hjälp med att knyta ihop era initiativ för en effektiv retentioncirkel, eller att ta fram relevanta engagemangsmått, hör av dig för en diskussion.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram