Budget för prenumerationsaffär

By  Jonas Åström
Aug 17th 2020
Read time: 
2 minutes
Table of contents

Under hösten brukar det finnas en tydlig förväntan på att fortsätta leverera enligt den plan som sattes upp innan sommaren och göra allt för att nå årets mål. Det brukar också vara dags att börja planera inför nästa år, vilket betyder ett säkert inslag: Budgetdags.

Budgetprocessen kommer ofta i varierande skepnader, beroende på organisationens storlek, formalitet och ambitionsnivå. Det finns dock några gemensamma nämnare som är viktiga att ha med sig – speciellt när man sätter budget för sin prenumerationsaffär. Här kommer några tips inför höstens process.

Håll det enkelt och fokusera på de antaganden som har störst känslighet. För prenumerationsaffärens intäkter är dessa pris, försäljningsvolym och churn. För kostnadssidan är det ofta personal, samt externa marknadsföringskostnader.

Kom ihåg att det kan finnas “störande element” till ovan såsom gratisperioder, icke-betalande kunder eller kraftiga rabatter. Dessa bör man hantera på tillräckligt sätt, för att inte överskatta sina intäkter i budgeten.

Sätt operationella KPI:er som kompletterar budgeten. Intäkter och kostnader är ett resultat av sådant som försäljning, churn, kundanskaffningskostnad, med mera. Sätt dessa KPI:er som ett komplement till budgeten för att bättre följa dem löpande och förstå avvikelser.

Räkna tillräckligt rätt. En enkel budgetmodell baserat på försäljningsvolym, pris, churn, samt de viktigaste kostnadsposterna brukar räcka. Kom ihåg inkl/exkl moms baserat på din affär. Kom ihåg skillnaden mellan ingående/utgående antalet prenumeranter. Räkna churn på månad eller år, beroende på vilka perioder ni säljer.

Nedan ses upplägget för en enkel modell vi använder för att beräkna intäkter för prenumerationsaffärer (“vanlig” månadsbaserad affär). Gula celler är indata.

En enkel intäktsmodell för att sätta budget

Och slutligen, kom ihåg att skapa rätt uppföljningsmöjligheter. Budgeten gör inte mycket nytta om det är en excelmodell som tas fram en gång per år. Skapa istället möjligheten att följa upp avvikelser kontinuerligt genom dashboards – samt se till att diskutera hur siffrona ska förbättras.

Vill ni ta del av modellen? Hör av er via mail så anpassar vi den efter er affär och skickar över den – utan kostnad. Övrig hjälp med att bolla inför budget? Hör av er.

Tons of subscription knowledge straight to your inbox? Sign up here:

Opt-in

Related content

Like to find out how you can grow your subscription business?

Get In Touch
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram