Nybyggarguiden: Att bygga upp en innehållsdriven digital prenumerationsaffär

Många mediehus, magasin och förlag står nu inför att bygga en ny digital prenumerationsaffär - antingen för att komplettera/transformera sin papperstidning eller för att bättre kapitalisera på sitt innehåll digitalt (kontra vad man kan göra genom exempelvis annonsering). Det är både en utmaning och en möjlighet och spelar man sina kort rätt kan det vara en starkt bidragande faktor till framtida lönsamhet.

I denna guide går vi igenom hur Recuro bygger digitala prenumerationsaffärer från grunden åt våra kunder - specifikt för innehållsdrivna varumärken såsom tidningar och magasin. Det är något vi gjort åt många kunder förut, vilket betyder att vi har en metod vi vet fungerar. Vi brukar dela in ett sånt arbete i fyra faser: Förberedelse, Uppstartsprojekt, Lansering och Optimering. Denna guide är relevant för innehållsdrivna affärer, som antingen vill bygga en helt ny digital affär, eller som vill ta ett rejält omtag med sin befintliga affär.

Vill du spara ner hela guiden? Ladda ner den här!

Having trouble with the form? Contact us directly here.

Förberedelse

Att bygga en digital prenumerationsaffär kräver tid, energi och pengar. Det kräver också att man ifrågasätter gamla sanningar och går till botten med vilket värde man ska skapa för sina läsare. Innan man börjar bygga upp en ny affär är det läge att gå igenom följande områden:

Bestäm vad ni vill åstadkomma

Målet med att bygga en digital prenumerationsaffär brukar vara att få en ny stabil intäktsström som tillgodoser långsiktigt finansiering av verksamheten. Förutom det brukar ett argument vara att man vill nå en närmare relation med sina användare, vilket ofta sker när de betalar för tjänsten istället för att konsumera något gratis. Bestäm vad som är viktigt för er och vilka mål ni ska ha. Sätt realistiska mål på hur ni tror att affären kommer att utvecklas framåt och bestäm vad ni själva tycker är en framgång eller ett misslyckande.

Prata ihop er internt

En prenumerationsaffär är ofta organisatoriskt gränsöverskridande mellan redaktion, produkt, analys, annons, marknadsavdelning, support, med mera. För att framgångsrikt bygga en sådan affär krävs samsyn inom er organisation. Prata ihop er internt och få ett gemensamt committment. Det är också viktigt att gå igenom eventuella uppfattningar om hur en prenumerationsaffär negativt kan påverka en digital annonsaffär (i praktiken blir det sällan så).

Bestäm era kritiska framgångsfaktorer

Vad är de viktigaste faktorerna för att ni ska lyckas? Baserat på var ni står idag och de mål ni sätter upp behöver ni förstå de kritiska framgångsfaktorerna. Det finns många sådana när man ska bygga en nya affär, men i en innehållsdriven prenumerationsaffär måste vi ändå lyfta upp den mest uppenbara: Innehållet. För att framgångsrikt växa affären så måste ni satsa på innehållet. För vissa varumärken är detta enklare än för andra. Kommer man från ett tydlig annonsperspektiv så har man ofta en längre resa framför sig. Mer om innehållsstrategi följer nedan.

Se till att förutsättningarna finns på plats

Det sista steget handlar om att se till att alla förutsättningar finns på plats för att komma igång med arbetet. Det handlar ofta om två områden: 1. Se till att rätt kompetenser och resurser är allokerade - antingen internt eller via leverantörer, samt 2. Se till att det finns ett investeringsutrymme för att ta kostnader innan intäkterna kommer in.

Vidare till uppbyggnadsfasen!

Uppstartsprojektet

Vi brukar dela in ett uppstartsprojekt i tre olika strömmar: Marknad & Affär, Teknik & Plattform, samt Innehåll & Mervärden. Nedan går vi igenom de viktigaste aktiviteter inom respektive arbetsström. Dessa kan generellt sett genomföras parallellt med varandra, även om det finns vissa beroenden mellan de olika strömmarna och aktiviteterna.

I listan nedan går vi endast igenom varje punkt ytligt. Hör av er om ni behöver mer detaljerad hjälp kring en punkt så ger vi gärna mer information och best practice.

Marknad & Affär

Här är målet att sätta upp rätt erbjudanden till kund, förbereda marknadsaktiviteter, samt se till att alla processer fungerar som de ska.

 1. Värderbjudande: Bestäm produktpaketering, prissättning, rabattstrategi och erbjudanden.
 2. Marknadsstrategi: Hur ni ämnar att sälja produkten och till vem. Ofta en kombination av konvertering på sajt, social media, nyhetsbrev, mailutskick, med mera.
 3. Förbered säljkanaler: Gör de praktiska förberedelser som behövs. Skapa marknadsmaterial, sätt upp rutiner, allokera budget, mer mera.
 4. Kundresan: Bygg en digital kundresa (ofta via e-mail) för att välkomna kunderna till tjänsten, samt se till att allt basalt såsom kvitto och orderbekräftelse fungerar.
 5. Kundtjänst: Sätt upp ingångskanaler, sätt upp tekniska plattformar, bygg processer, utbilda personal, skapa FAQ, med mera.
 6. Ekonomi: Skapa processer för att hantera finansiell rapportering, eventuella fakturering, samt redovisning av prenumerationsaffären.
 7. Prenumerationsvillkor: Sätt upp grundläggande prenumerationsvillkor, dvs det som era användare tackar ja till i köpflödet.

Teknik & Plattform

Inom denna arbetsström är målet att få upp alla tekniska plattformar och flöden.

 1. Lösningsarkitektur. Lösningsarkitektur är ett fint ord för “vilka tekniska plattformar ska vi använda oss av och hur ska de hänga ihop”. Här är det viktigt att tidigt sätta sig ned och rita kartan. Se gärna Recuro’s guide på ämnet.
 2. UX, UI och branding: Sannolikt har ni en existerande sajt idag där ni publicerar ert innehåll. Utmaningen blir nu att förstår hu man ska lägga prenumerationslösningen ovanpå detta. Ofta kräver det ny UI och branding.
 3. Upphandla plattformar: Om ni inte kan använda era befintliga plattformar krävs sannolikt en upphandling. Det viktigaste här är prenumerationsplattform och betallösning. Se gärna Recuro’s guide på ämnet.
 4. Teknisk implementation: Nästa steg är att genomföra det tekniska projektet. Det handlar ofta om att utgå från UX/UI-design, göra integration mot prenumerationsplattform och betallösning, samt mot CMS.
 5. Analys och uppföljning: För att kunna följa affären framåt och optimera krävs analysmiljöer, dashboard och tracking. Det är ofta en del av prenumerationsplattformen eller så kan man sätta upp det i ett externt verktyg såsom GDS.

Innehåll & Mervärden

Här är målet att fylla sin produkt/tjänst med så mycket innehåll och mervärden som möjligt.

 1. Innehållsstrategi. Detta är ofta den viktigaste punkten i hela projektet: Vilket innehåll vill era kunder betala för? Vilket innehåll konverterar och vilket innehåll lojaliserar? (Ofta olika). Här bör man sätta sig ned och analysera sitt befintliga innehåll utifrån läsning, unikitet och upplevt värde. Ofta behöver man komplettera det befintliga materialet med nytt “ännu mer värdefullt” material.
 2. Mervärden. Förutom innehållet är det vanlig att man har fler mervärden att erbjuda. Dessa är exempelvis tillgång till event, rabatt på andra tjänster, med mera. Även om innehållet är det viktiga så kan det vara viktigt att “biffa upp” erbjudandet med dessa mervärden.
 3. Samarbeten. Ett sätt att skapa mervärden (samt driva försäljning) kan vara olika typer av samarbeten. Det kan vara idé att bundla er produkt med andra aktörer, som har en liknande målgrupp. Sätt dock inte för stark tilltro till detta - er produkt måste kunna stå för sig själv för att vara framgångsrik.
 4. Producera innehåll. Förutom själva innehållsstrategin behöver redaktionen även sätta igång och skapa det material som behövs initial. Det är fördelaktigt om man vid en lansering kan lägga på lite extra.

Nu är uppbyggnadsfasen klar och det är dags för lansering.

Lansering

Förberedelserna är klara och det är dags för lanseringen. En lanseringsfas kan vara från några dagar till några veckor. Under denna fas är målet att Se till att allt fungerar, samla feedback från kund, och skapa så mycket buzz som möjligt för er tjänst.

 1. Produktionssätt och acceptanstesta. När all utveckling är klar och alla flöden är uppsatta är det viktigt att testa igenom allt. Prova att agera kund i den skarpa produktionsmiljön. Genomför köp, logga in, logga ut, säg upp prenumeration, kontakta kundtjänst, etc.
 2. Berätta för era användare. Era viktigaste framtida prenumeranter är era nuvarande användare. Berätta för dem att ni har en ny produkt och få med dem på tåget.
 3. Få feedback från kunder. I samband med att ni börjar lansera är det viktigt att samla initial feedback. Här har man ofta möjlighet att lösa initiala problem samt förtydliga sitt erbjudande.
 4. Pressrelease och PR. Ett sätt att skapa lite buzz är att få in ett par artiklar i branschmedia eller liknande. Även om det inte ger så många nya prenumeranter, så kan det vara ett bra sätt att skapa uppmärksamhet för ert varumärke.
 5. Initial marknadsföring. Här är det läge att börja testa marknadsföringen enligt den strategi ni satt upp. Prova att göra några utskick, prova betald annonsering, med mera.

 

Optimering

Nu börjar det svåra: Att optimera affären för att skapa långsiktig tillväxt. Här gäller det att göra i stort sett allt ni gjort i uppstartsprojektet - fast utvärdera och löpande optimera det. Läs mer i Recuro’s tillväxtguide om hur man gör det.

Behöver ni hjälp med att bygga en ny prenumerationsaffär? Vi kan hjälpa er med projektet från A till Ö, samt ta ansvar för att driva konvertering, lojalisering och support för er affär. Kontakta oss på för att se hur vi kan hjälpa.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram